Patriotyczne,

Nadzieja na życie

Powojenna dewastacja
ludzkich pragnień i wolności
to niemała dywagacja,
by odnaleźć się w miłości.

Ten kto przeżył – w swoje ręce
brał los bliskich sercu swemu
I do Boga w swej podzięce
składał Jemu Wszechmocnemu

Wszystkie plany i nadzieje,
życie, które jest marnością,
ale świat się nie zachwieje,
bo oblany jest miłością.

Chociaż żołnierze wyklęci
Co w Ojczyźnie pozostali
Bardzo losem jej przejęci
Prawdy mówić się nie bali

Życiem swoim przypłacili
Dumę, honor, który mieli
I do końca w to wierzyli
Że tak właśnie tego chcieli…

całość 11 zwrotek
/ kontakt / wierszykdlaciebie@gmail.com

0brak komentarzy

pisarz

Dlaczego moje wierszyki są wyjątkowe? Każdy z nich powstaje z pasji i pod wpływem natchnienia, którego nigdy nie brakuje! :)

Zostaw swoją opinię w Księdze Gości