Wiersze patriotyczne -wiersze okazjonalne – Co z tą Polską?

Wiersze patriotyczne -wiersze okazjonalne – Co z tą Polską?

Wolna i niepodległa, rzekłbym demokratyczna
Czy raczej zniewolona, skorumpowana, tragiczna?
Polska, ojczyzna moja, pachnąca wiejskim chlebem
Pomiędzy górami a morzem, między ziemią i niebem

Już zaznała wszystkiego, niewoli, buntu, wolności
Smutku, cierpienia, szykan, nadziei, zrywu, radości
Ile razy ma Polska, tak ufna, jak dziewczę młode
Została pozostawiona, wyśmiana, poniosła szkodę?

Ona, pachnąca ziemią, pozwala rosnąć zbożu
Uczyć się dzieciom w szkole, statkom pływać po morzu
Jest cierpliwa, radosna, uśmiechem matek spowita
To Ona, Ojczyzna moja, Trzecia Rzeczpospolita…

0