Przeglądanie w kategorii

Religijne

Religijne,

Wiersze religijne – OFIAROWANIE II

Ofiaruję Ci Panie dzień dzisiejszy do końca
Ofiaruję Ci Panie każdy promyczek słońca
Ofiaruję Ci Panie me modlitwy poranne
Ofiaruję Ci Panie życie dziś nienaganne
Ofiaruję Ci Panie uśmiech i serca radość
Ofiaruję Ci Panie mojej duszy bladość
Ofiaruję