Wiersze dla dzieci – wiersze okazjonalne – Kamyczki Pana Boga

Dawno temu, za górami prawie, że na końcu świata żyła piękna, jak aksamit ta królewna, której tata   królem wielkim był, wspaniałym, rządził ludem sprawiedliwie, wszyscy wkoło go kochali, więc panował miłościwie.   W samym środku ziem poddanych mocny zamek stał dostojnie, miał rycerzy mu oddanych, kiedy miało się ku wojnie.   Wkoło parki go zdobiły, szum się wznosił nad […]