Przeglądanie w kategorii

Religijne

Przypadkowe, Religijne,

To takie proste

Jak robaczek jest mały, kiedy się urodzi
Jak bezradne jest dziecko, gdy jeszcze nie chodzi
Jak dla mrówki jest człowiek zawsze zagrożeniem
Jak w przepaść spoglądasz z ciągłym serca drżeniem
Jak głuchy nasłuchuje śpiewu ptaków w lesie
Jak

Religijne,

OFIAROWANIE II

Ofiaruję Ci Panie dzień dzisiejszy do końca
Ofiaruję Ci Panie każdy promyczek słońca
Ofiaruję Ci Panie me modlitwy poranne
Ofiaruję Ci Panie życie dziś nienaganne

Ofiaruję Ci Panie uśmiech i serca radość
Ofiaruję Ci Panie mojej duszy bladość
Ofiaruję