Author Archives

Andrzej Waleński

Satyryczne,

Wiersze okazjonalne – Najważniejsze

Czy wy wszyscy uwierzycie w sytuację,
że raz pewna pani miała stale rację
i nikogo wcale nigdy nie słuchała,
bo przeważnie, czyli zawsze rację miała.

(więcej…)